Rose Acropolis - Beetrose

Herkunft: Meiland, Frankreich, 2001, Blütengröße: 4-7 cm, Blüte: öfter, Duft: leicht, Höhe: 60-80 cm

Fotos: Winfried Rusch

1
2
3
4